بگذار امین دعایت باشم

مهر دل ما مدام تقدیم شما / عمری که شود به کام تقدیم شما /


پیدا نشد آن هدیه که در شان شماست / یک باغ گل یاس با سلام تقدیم شما.
گهگاهی سفری کن به حوالی دلت

شاید از جانب ما خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد!!!!

همیشه هستی .............در خیالم..............رویاهایم


با اینکه ندیدمت ولی همیشه محبتم را بسویت روانه میکنم.


هر روز و هر شب....


هر لحظه با منی....در جان و دلم


کاش بیایی و دل غم زده ام را شاد کنی.


در انتظارت خواهم ماند حتی اگر هیچ وقت قصد امدن نداشته باشی............................
بعضی آدم ها را نمی شود داشت ، فقط می شود یک جور خاصی دوستشان داشت !

بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آن ها !

اصلا به آخرش فکر نمی کنی ، آنها برای اینند که دوستشان بداری آنهم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق ، یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست …

این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در کنج دلت تا ابد یک جور خاص دوست داشته خواهند شد